Politica de confidențialitate

 
 

Prezenta politica detaliaza practica noastra privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor domeniilor www.protectia-datelor-imm.ro; www.romania-gdpr.ro si www.prelucrarea-datelor.ro (denumite in continuare pe scurt, generic, Site-ul), care ne ofera aceste date prin achizitionarea KITurilor. De asemenea, aceasta politica are si rolul de a furniza mai multe informatii legate de masurile luate de noi pentru a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe informarii, va rugam sa vizitati si sectiunea Termeni si condiții.

 

Prin utilizarea Site-ului în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și vă dați consimțământul față de Politica de confidențialitate, Politica de cookie, Politica de livrare produse si anulare comanda, dar si de Termenii si conditiile publicate.

 

Operatorul de date

Operator de date este societatea comerciala cu sediul social in Timisoara, str. Suceava, nr. 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J35/3177/2018, avand CUI 39881836 (denumita in continuare pe scurt Societatea).

 

Scopul prelucrarii datelor

Societatea colecteaza date personale in scopul indeplinirii obligatiilor sale legale aplicabile pentru vanzarile de produse si pentru imbunatirea produselor oferite, astfel ca Societatea are nevoie de completarea anumitor date in formularul de plata.

 

De asemenea, daca ne veti transmite intrebari sau cereri de orice fel, ne veti transmite adresa dumneavoastra de e-mail si eventual numarul de telefon la care puteti fi contactat pentru raspunsuri.

 

In nici un moment, Societatea nu va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing, fara a va solicita consimtamantul prealabil expres in acest sens.

 

Asadar, daca Societatea va intentiona sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cele indicate mai sus, va va furniza inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar si toate informatiile suplimentare relevante, cu indeplinirea formalitatilor necesare conform legii.

 

 

Date personale prelucrate

Raportat la scopul prelucrarii datelor indicat mai sus, am incercat sa minimizam datele personale colectate. Astfel, strict pentru intocmirea facturii si incasarea platii aferent KITului, vom prelucra urmatoarele date personale: nume, prenume (avand calitate de beneficiar final al produsului sau de reprezentant al cumparatorului persoana juridica), adresa de domiciliu si IP, precum si numar de comenzi. Pentru a va putea contacta in cazul unor probleme ce tin de livrarea, plata, utilizarea sau actualizarea KITului, va solicitam si adresa de e-mail. Ulterior incasarii pretului, vom vedea si banca si numarul de cont de pe care s-a facut plata. Numarul dumneavoastra de telefon sau alte date de contact ne vor putea fi transmise, daca doriti, prin indicarea acestora la rubrica de solicitari suplimentare din dreapta formularului de plata.
In cazul in care cumparatorul KITului va fi o societate comerciala, numele si prenumele reprezentantului sau, dar si adresa sa de e-mail (eventual si numarul de telefon) vor fi prelucrate de Societate strict in scopurile mai sus mentionate.

 

 

Destinatarii prelucrarii

Datele dumneavoastra sunt accesibile administratorilor si asociatilor Societatii. De asemenea, daca se vor încheia anumite contracte pentru servicii suport în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale contractuale sau legale (cum sunt firma care se ocupa de platile online – payment gateway, de IT, firma de contabilitate sau banca unde are deschis contul), respectivii prestatori vor prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal cu respectarea Regulamentului european nr. 679/2016 (denumit in continuare pe scurt, Regulamentul sau GDPR), în calitate de operatori asociaţi sau persoane imputernicite ale Societatii, de la caz la caz. Firma de payment gateway cu care Societate are incheiat contract de prestari servicii pentru prelucrarea platilor facute de cumparatorii KITurilor este NETOPIA SRL, cu sediul in Bucuresti, avand CUI RO15565496 si J40/9170/2003.

 

Indiferent de calitatea avuta insa, Societatea se obligă să mențină confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor ce ofera acele date prin intermediul Site-ului, iar destinatarii vor adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorica adecvate pentru protecția datelor personale.

 

 

Temeiul juridic al prelucrarii

• Art. 6 alin. 1 lit. a GDPR – persoana vizata si-a exprimat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopurile indicate;
• Art. 6 lit. b GDPR – prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea acestuia înainte de încheierea unui contract;
• Art. 6 lit. c GDPR – prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
• Art. 6 lit. f GDPR – prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de un tert.

 

 

Tipul prelucrării

Activitatile de prelucrare de date efectuate de Societate se refera la:

• colectarea datelor indicate de dumneavoastra in formularul si in documentele de plata în scopul achizitionarii KITului dorit de pe Site;
• colectarea datelor de contact si altora indicate de dumneavoastra in cuprinsul comunicarii, cererii sau al plangerii, pentru a va putea raspunde si solutiona cererea sau remedia incidentul;
• stocarea datelor antementionate conform legii si in limitele necesare atingerii scopului in baza sa electronică și securizată de date;
• permiterea accesului la data anumitor colaboratori externi care prestează servicii suport a căror activitate implică prelucrarea de date.

 

 

Durata de prelucrare și stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor colectate este de:

• 5 ani de la momentul incasarii pretului achizitiei de catre Societate, raportat la termenul legal de prescriptie a creantelor fiscale – petru datele indicate in documentele de plata
• 3 ani de la momentul primirii lor de catre Societate – pentru datele transmise prin cererile sau plangerile facute.

 

La expirarea duratelor ante-menționate, toate datele personale colectate potrivit celor de mai sus, vor fi șterse din evidențele Societatii.

 

 

Transfer către țări terțe/organizații internaționale. Nu este cazul.

 

 

Drepturile dumneavoastra. Conform legislatiei aplicabile in domeniul datelor cu caracter personal, beneficiati de:

• dreptul de acces la date (aveti dreptul de a accesa informaţiile indicate prin transmiterea unei solicitari la adresa de e-mail a Societatii, un raspunsul urmand a fi transmis in termen de cel mult 30 zile de la data solicitării)
• dreptul la rectificarea datelor inexacte sau incomplete
• dreptul la ștergerea datelor in conditiile legii
• dreptul la restricționarea prelucrării datelor sau opunerea la prelucrare
• dreptul la portabilitatea datelor in cazurile prevazute de lege
• dreptul de a depune plangere folosind datele de contact ale Societii (adresa sediului sau cea de e-mail) in cazul incalcarii drepturilor sale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, dar si în fata autoritatii competente sau la instanta
• dreptul de retragere a consimtamantului, daca este cazul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului dat inainte de retragerea acestuia. In cazul prelucrării datelor personale in baza altui temei legal (cum e cel al efectuarii demersurilor prealabile executarii contractului sau al indeplinirii unei obligatii legale a operatorului), retragerea consimtamantului nu va impiedica prelucrarea.
• dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat. Societatea nu aplica procese decizionale automatizate
• dreptul la opozitie
• dreptul la informare

 

 

Masurile de securitate a datelor prelucrate

Societatea respecta dispozițiile Regulamentului si a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Astfel, Societatea a implementat masuri cum sunt:

• incheierea de contracte cu colaboratori in care aceştia si-au asumat obligatia de confidenţialitate a informatiilor ce privesc datele personale prelucrate, precum si cea de respectare a legislatiei aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
• instruirea tuturor angajatilor si asociatilor cu privire la importanta protectiei datelor cu caracter personal
• stabilirea de proceduri interne adecvate
• indicarea unei adrese de contact pentru chestiunile referitoare la datele cu caracter personal
• implementarea de masuri de securitate informationala
• neinstalarea de structuri ce permit accesarea Site-ului doar cu conditia crearii unui cont de utilizator
• neinstalarea de cookie-uri suplimentare

 

 

Date de contact

In cazul in care aveti orice intrebari sau nelamuriri in legatura cu acesti Termeni si conditii, Politica de confidentialitate si protectia datelor, Politica de livrare a produselor si de anulare a comenzii, precum si cu orice alte informatii publicate pe Site, politici sau operatiuni efectuate de Societate, puteti transmite o cerere scrisa prin:

• email contact@protectia-datelor-imm.rol
• adresa scrisa trimisa la sediul Societatii indicat in partea introductiva, prin curier sau posta
• telefon, la numarul 0728 957 951

 

Termenul in care veti primi un raspuns din partea noastra este de 30 zile calendaristice de la primirea solicitarii.

 

Va multumim pentru vizita.

 

Politica de confidențialitate

 
 

Prezenta politica detaliaza practica noastra privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor domeniilor www.protectia-datelor-imm.ro; www.romania-gdpr.ro si www.prelucrarea-datelor.ro (denumite in continuare pe scurt, generic, Site-ul), care ne ofera aceste date prin achizitionarea KITurilor. De asemenea, aceasta politica are si rolul de a furniza mai multe informatii legate de masurile luate de noi pentru a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe informarii, va rugam sa vizitati si sectiunea Termeni si condiții.

 

Prin utilizarea Site-ului în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și vă dați consimțământul față de Politica de confidențialitate, Politica de cookie, Politica de livrare produse si anulare comanda, dar si de Termenii si conditiile publicate.

 

Operatorul de date

Operator de date este societatea comerciala cu sediul social in Timisoara, str. Suceava, nr. 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J35/3177/2018, avand CUI 39881836 (denumita in continuare pe scurt Societatea).

 

Scopul prelucrarii datelor

Societatea colecteaza date personale in scopul indeplinirii obligatiilor sale legale aplicabile pentru vanzarile de produse si pentru imbunatirea produselor oferite, astfel ca Societatea are nevoie de completarea anumitor date in formularul de plata.

 

De asemenea, daca ne veti transmite intrebari sau cereri de orice fel, ne veti transmite adresa dumneavoastra de e-mail si eventual numarul de telefon la care puteti fi contactat pentru raspunsuri.

 

In nici un moment, Societatea nu va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing, fara a va solicita consimtamantul prealabil expres in acest sens.

 

Asadar, daca Societatea va intentiona sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cele indicate mai sus, va va furniza inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar si toate informatiile suplimentare relevante, cu indeplinirea formalitatilor necesare conform legii.

 

 

Date personale prelucrate

Raportat la scopul prelucrarii datelor indicat mai sus, am incercat sa minimizam datele personale colectate. Astfel, strict pentru intocmirea facturii si incasarea platii aferent KITului, vom prelucra urmatoarele date personale: nume, prenume (avand calitate de beneficiar final al produsului sau de reprezentant al cumparatorului persoana juridica), adresa de domiciliu si IP, precum si numar de comenzi. Pentru a va putea contacta in cazul unor probleme ce tin de livrarea, plata, utilizarea sau actualizarea KITului, va solicitam si adresa de e-mail. Ulterior incasarii pretului, vom vedea si banca si numarul de cont de pe care s-a facut plata. Numarul dumneavoastra de telefon sau alte date de contact ne vor putea fi transmise, daca doriti, prin indicarea acestora la rubrica de solicitari suplimentare din dreapta formularului de plata.
In cazul in care cumparatorul KITului va fi o societate comerciala, numele si prenumele reprezentantului sau, dar si adresa sa de e-mail (eventual si numarul de telefon) vor fi prelucrate de Societate strict in scopurile mai sus mentionate.

 

 

Destinatarii prelucrarii

Datele dumneavoastra sunt accesibile administratorilor si asociatilor Societatii. De asemenea, daca se vor încheia anumite contracte pentru servicii suport în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale contractuale sau legale (cum sunt firma care se ocupa de platile online – payment gateway, de IT, firma de contabilitate sau banca unde are deschis contul), respectivii prestatori vor prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal cu respectarea Regulamentului european nr. 679/2016 (denumit in continuare pe scurt, Regulamentul sau GDPR), în calitate de operatori asociaţi sau persoane imputernicite ale Societatii, de la caz la caz. Firma de payment gateway cu care Societate are incheiat contract de prestari servicii pentru prelucrarea platilor facute de cumparatorii KITurilor este NETOPIA SRL, cu sediul in Bucuresti, avand CUI RO15565496 si J40/9170/2003.

 

Indiferent de calitatea avuta insa, Societatea se obligă să mențină confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor ce ofera acele date prin intermediul Site-ului, iar destinatarii vor adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorica adecvate pentru protecția datelor personale.

 

 

Temeiul juridic al prelucrarii

• Art. 6 alin. 1 lit. a GDPR – persoana vizata si-a exprimat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopurile indicate;
• Art. 6 lit. b GDPR – prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea acestuia înainte de încheierea unui contract;
• Art. 6 lit. c GDPR – prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
• Art. 6 lit. f GDPR – prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de un tert.

 

 

Tipul prelucrării

Activitatile de prelucrare de date efectuate de Societate se refera la:

• colectarea datelor indicate de dumneavoastra in formularul si in documentele de plata în scopul achizitionarii KITului dorit de pe Site;
• colectarea datelor de contact si altora indicate de dumneavoastra in cuprinsul comunicarii, cererii sau al plangerii, pentru a va putea raspunde si solutiona cererea sau remedia incidentul;
• stocarea datelor antementionate conform legii si in limitele necesare atingerii scopului in baza sa electronică și securizată de date;
• permiterea accesului la data anumitor colaboratori externi care prestează servicii suport a căror activitate implică prelucrarea de date.

 

 

Durata de prelucrare și stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor colectate este de:

• 5 ani de la momentul incasarii pretului achizitiei de catre Societate, raportat la termenul legal de prescriptie a creantelor fiscale – petru datele indicate in documentele de plata
• 3 ani de la momentul primirii lor de catre Societate – pentru datele transmise prin cererile sau plangerile facute.

 

La expirarea duratelor ante-menționate, toate datele personale colectate potrivit celor de mai sus, vor fi șterse din evidențele Societatii.

 

 

Transfer către țări terțe/organizații internaționale. Nu este cazul.

 

 

Drepturile dumneavoastra. Conform legislatiei aplicabile in domeniul datelor cu caracter personal, beneficiati de:

• dreptul de acces la date (aveti dreptul de a accesa informaţiile indicate prin transmiterea unei solicitari la adresa de e-mail a Societatii, un raspunsul urmand a fi transmis in termen de cel mult 30 zile de la data solicitării)
• dreptul la rectificarea datelor inexacte sau incomplete
• dreptul la ștergerea datelor in conditiile legii
• dreptul la restricționarea prelucrării datelor sau opunerea la prelucrare
• dreptul la portabilitatea datelor in cazurile prevazute de lege
• dreptul de a depune plangere folosind datele de contact ale Societii (adresa sediului sau cea de e-mail) in cazul incalcarii drepturilor sale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, dar si în fata autoritatii competente sau la instanta
• dreptul de retragere a consimtamantului, daca este cazul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului dat inainte de retragerea acestuia. In cazul prelucrării datelor personale in baza altui temei legal (cum e cel al efectuarii demersurilor prealabile executarii contractului sau al indeplinirii unei obligatii legale a operatorului), retragerea consimtamantului nu va impiedica prelucrarea.
• dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat. Societatea nu aplica procese decizionale automatizate
• dreptul la opozitie
• dreptul la informare

 

 

Masurile de securitate a datelor prelucrate

Societatea respecta dispozițiile Regulamentului si a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Astfel, Societatea a implementat masuri cum sunt:

• incheierea de contracte cu colaboratori in care aceştia si-au asumat obligatia de confidenţialitate a informatiilor ce privesc datele personale prelucrate, precum si cea de respectare a legislatiei aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
• instruirea tuturor angajatilor si asociatilor cu privire la importanta protectiei datelor cu caracter personal
• stabilirea de proceduri interne adecvate
• indicarea unei adrese de contact pentru chestiunile referitoare la datele cu caracter personal
• implementarea de masuri de securitate informationala
• neinstalarea de structuri ce permit accesarea Site-ului doar cu conditia crearii unui cont de utilizator
• neinstalarea de cookie-uri suplimentare

 

 

Date de contact

In cazul in care aveti orice intrebari sau nelamuriri in legatura cu acesti Termeni si conditii, Politica de confidentialitate si protectia datelor, Politica de livrare a produselor si de anulare a comenzii, precum si cu orice alte informatii publicate pe Site, politici sau operatiuni efectuate de Societate, puteti transmite o cerere scrisa prin:

• email contact@protectia-datelor-imm.rol
• adresa scrisa trimisa la sediul Societatii indicat in partea introductiva, prin curier sau posta
• telefon, la numarul 0728 957 951

 

Termenul in care veti primi un raspuns din partea noastra este de 30 zile calendaristice de la primirea solicitarii.

 

Va multumim pentru vizita.

 

Top